Over Ons

Informatie over het bedrijf

Société de traduction


Sinds zijn oprichting benadert ons gespecialiseerd vertaalbureau zijn opdrachten vanuit een dubbel standpunt: strikte methodologie en hoge kwaliteit van de taalkundige diensten die het zijn klanten biedt.
Ons team neemt zijn tijd om de probleemkwesties van de klanten te analyseren en dompelt zich onder in hun professionele wereld om de gewenste boodschap beter te begrijpen en deze in de gewenste taal om te zetten.
Daarom hebben we strikte methodologieën geïmplementeerd die vandaag de dag model staan op het vlak van vertalingen.
Deze expertise is onze kracht en is een verrijking voor het dagelijkse werk van een gepassioneerd en professioneel team.
Dat is ons engagement ten aanzien van talrijke ondernemingen die ons hun vertrouwen schenken. Een engagement dat we willen blijven aangaan voor en met klanten uit verschillende bedrijfssectoren.

Onze Jarenlange Ervaring

15 ans d'expérience en traduction

 Administratie

We hebben in de loop der jaren talrijke documenten vertaald die verband houden met de algemene administratie van ondernemingen en officiële instellingen, zoals de Kanselarij van de Eerste Minister, de Europese Unie, ...

 Financiën / Beurs

We hebben voor rekening van beursbedrijven, bankbedrijven en effectenmakelaars op regelmatige basis talrijke documenten vertaald, zoals financiële maandrapporten, portefeuilleanalyses, financiële balansen en beheerrapporten, begrotingen, enz.

 Informatietechnologieën

Informaticatools, software of hardware, evolueren voortdurend. In dit zuiver technische vakgebied zijn bijgevolg hoogkwalitatieve vertalingen nodig die steeds perfect aangepast zijn aan de nieuwste evoluties op het vlak van multimedia. Ons team beschikt over de nodige knowhow en computerkennis om u juiste en relevante vertalingen te garanderen.

 Geneeskunde

De algemene geneeskunde en de talrijke medische specialiteiten doen beroep op een uiterst specifieke woordenschat en terminologie die we veelvuldig in de praktijk hebben kunnen omzetten, onder andere in het kader van de vertalingen van protocollen, doseringen, voorstellingen van nieuwe producten, medisch materiaal en geneesmiddelen. We beschikken over een vertaalgeheugen dat 14 jaar ervaring bevat in deze bijzonder gespecialiseerde sector.
 

 Human resources

Dankzij onze jarenlange ervaring in de bedrijfswereld, onder andere binnen een human resources dienst, hebben we de specifieke behoeften van dergelijke departementen precies kunnen identificeren en zijn we dus in staat om de documenten ervan naar behoren te vertalen.
 

 Andere bedrijfssectoren

We kunnen zeker niet alle onderwerpen citeren die we zijn tegengekomen, maar hier vindt u alvast een paar specifieke vakgebieden waarin we ervaring hebben opgedaan: websites, videogames, persberichten en -artikels, (al dan niet officiële) speeches, officiële rapporten van Europese organisaties...